بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های برلیانس H320

قیمت برلیانس H320 اتوماتیک 1500 قیمت برلیانس H320 اتوماتیک 1500
برلیانس H320 اتوماتیک 1500
سال:
1394 - 1397
از:
486,000,000
تا:
604,100,000
قیمت برلیانس H320 اتوماتیک 1650 قیمت برلیانس H320 اتوماتیک 1650
برلیانس H320 اتوماتیک 1650
سال:
1397 - 1400
از:
633,600,000
تا:
910,000,000
قیمت برلیانس H320 دنده ای 1500 قیمت برلیانس H320 دنده ای 1500
برلیانس H320 دنده ای 1500
سال:
1394 - 1397
از:
453,800,000
تا:
547,400,000
قیمت برلیانس H320 دنده ای 1650 قیمت برلیانس H320 دنده ای 1650
برلیانس H320 دنده ای 1650
سال:
1395 - 1399
از:
496,200,000
تا:
634,600,000

برآورد

اخبار