بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های شاهین G

قیمت شاهین G سانروف قیمت شاهین G سانروف
شاهین G سانروف
سال:
1400 - 1402
از:
502,900,000
تا:
588,000,000
قیمت شاهین G سانروف ESC قیمت شاهین G سانروف ESC
شاهین G سانروف ESC
سال:
1402 - 1402
از:
602,000,000
تا:
602,000,000
قیمت شاهین G سانروف اتوماتیک CVT قیمت شاهین G سانروف اتوماتیک CVT
شاهین G سانروف اتوماتیک CVT
سال:
1402 - 1402
از:
723,000,000
تا:
723,000,000

برآورد

اخبار