بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های ساینا S

قیمت ساینا S اتوماتیک قیمت ساینا S اتوماتیک
ساینا S اتوماتیک
سال:
1402 - 1402
از:
422,000,000
تا:
422,000,000
قیمت ساینا S دنده ای قیمت ساینا S دنده ای
ساینا S دنده ای
سال:
1399 - 1402
از:
295,100,000
تا:
350,000,000
قیمت ساینا S دوگانه قیمت ساینا S دوگانه
ساینا S دوگانه
سال:
1402 - 1402
از:
362,000,000
تا:
362,000,000

برآورد

اخبار