بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های بی ام و X6

قیمت بی ام و X6 35 قیمت بی ام و X6 35
بی ام و X6 35
سال:
2010 - 2012
از:
4,931,000,000
تا:
5,992,000,000
قیمت بی ام و X6 50 قیمت بی ام و X6 50
بی ام و X6 50
سال:
2012 - 2013
از:
6,490,000,000
تا:
7,155,000,000

برآورد

اخبار