بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های لکسوس NX

قیمت لکسوس NX 200T F Sport توربو 7 کلید پانوراما قیمت لکسوس NX 200T F Sport توربو 7 کلید پانوراما
لکسوس NX 200T F Sport توربو 7 کلید پانوراما
سال:
2015 - 2017
از:
4,668,000,000
تا:
7,600,000,000
قیمت لکسوس NX 300H F Sport هیبرید 7 کلید پانوراما قیمت لکسوس NX 300H F Sport هیبرید 7 کلید پانوراما
لکسوس NX 300H F Sport هیبرید 7 کلید پانوراما
سال:
2015 - 2017
از:
4,432,000,000
تا:
6,134,000,000
قیمت لکسوس NX 300H هیبرید 7 کلید پانوراما قیمت لکسوس NX 300H هیبرید 7 کلید پانوراما
لکسوس NX 300H هیبرید 7 کلید پانوراما
سال:
2015 - 2017
از:
4,388,000,000
تا:
6,073,000,000

برآورد

اخبار