در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های رنو داستر

قیمت رنو داستر PE دو دیفرانسیل قیمت رنو داستر PE دو دیفرانسیل
رنو داستر PE دو دیفرانسیل
سال:
2015 - 2017
از:
1,690,000,000
تا:
2,050,000,000
قیمت رنو داستر PE دیفرانسیل جلو قیمت رنو داستر PE دیفرانسیل جلو
رنو داستر PE دیفرانسیل جلو
سال:
2013 - 2017
از:
1,544,000,000
تا:
2,105,000,000
قیمت رنو داستر SE دو دیفرانسیل قیمت رنو داستر SE دو دیفرانسیل
رنو داستر SE دو دیفرانسیل
سال:
2016 - 2018
از:
2,226,000,000
تا:
2,689,000,000
قیمت رنو داستر SE دیفرانسیل جلو قیمت رنو داستر SE دیفرانسیل جلو
رنو داستر SE دیفرانسیل جلو
سال:
2014 - 2017
از:
1,574,000,000
تا:
1,956,000,000

برآورد

0

پیام ها