بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های رنو داستر

قیمت رنو داستر PE دو دیفرانسیل قیمت رنو داستر PE دو دیفرانسیل
رنو داستر PE دو دیفرانسیل
سال:
2015 - 2017
از:
1,113,000,000
تا:
1,350,000,000
قیمت رنو داستر PE دیفرانسیل جلو قیمت رنو داستر PE دیفرانسیل جلو
رنو داستر PE دیفرانسیل جلو
سال:
2013 - 2017
از:
837,400,000
تا:
1,119,000,000
قیمت رنو داستر SE دو دیفرانسیل قیمت رنو داستر SE دو دیفرانسیل
رنو داستر SE دو دیفرانسیل
سال:
2016 - 2018
از:
1,282,000,000
تا:
1,527,000,000
قیمت رنو داستر SE دیفرانسیل جلو قیمت رنو داستر SE دیفرانسیل جلو
رنو داستر SE دیفرانسیل جلو
سال:
2014 - 2017
از:
887,000,000
تا:
1,206,000,000

برآورد

اخبار