تولیدکنندگان زامیاد نیسان نیسان ایکس تریل

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های نیسان ایکس تریل

قیمت نیسان ایکس تریل T32 قیمت نیسان ایکس تریل T32
نیسان ایکس تریل T32
سال:
2016 - 2017
از:
2,918,000,000
تا:
3,321,000,000
قیمت نیسان ایکس تریل T32 Facelift قیمت نیسان ایکس تریل T32 Facelift
نیسان ایکس تریل T32 Facelift
سال:
2018 - 2018
از:
3,933,000,000
تا:
4,950,000,000

برآورد

اخبار