بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های نیسان جوک

قیمت نیسان جوک اسپرت قیمت نیسان جوک اسپرت
نیسان جوک اسپرت
سال:
2016 - 2017
از:
1,840,000,000
تا:
2,080,000,000
قیمت نیسان جوک اسکای پک قیمت نیسان جوک اسکای پک
نیسان جوک اسکای پک
سال:
2014 - 2017
از:
1,253,000,000
تا:
1,735,000,000
قیمت نیسان جوک پلاتینیوم قیمت نیسان جوک پلاتینیوم
نیسان جوک پلاتینیوم
سال:
2016 - 2017
از:
1,818,000,000
تا:
1,988,000,000

برآورد

اخبار