بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های نیسان قشقایی

قیمت نیسان قشقایی LE وارداتی قیمت نیسان قشقایی LE وارداتی
نیسان قشقایی LE وارداتی
سال:
2009 - 2009
از:
1,157,000,000
تا:
1,157,000,000
قیمت نیسان قشقایی مونتاژ قیمت نیسان قشقایی مونتاژ
نیسان قشقایی مونتاژ
سال:
1388 - 1391
از:
1,087,000,000
تا:
1,393,000,000

برآورد

اخبار