بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های بی ام و X4

قیمت بی ام و X4 28 فول 6 رادار قیمت بی ام و X4 28 فول 6 رادار
بی ام و X4 28 فول 6 رادار
سال:
2015 - 2017
از:
7,107,000,000
تا:
9,080,000,000
قیمت بی ام و X4 28 نیمه فول 2 رادار قیمت بی ام و X4 28 نیمه فول 2 رادار
بی ام و X4 28 نیمه فول 2 رادار
سال:
2015 - 2017
از:
6,751,000,000
تا:
8,626,000,000

برآورد

اخبار