بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های بی ام و X1

قیمت بی ام و X1 18 قیمت بی ام و X1 18
بی ام و X1 18
سال:
2012 - 2015
از:
2,098,000,000
تا:
3,122,000,000
قیمت بی ام و X1 25 قیمت بی ام و X1 25
بی ام و X1 25
سال:
2016 - 2017
از:
5,151,000,000
تا:
5,678,000,000
قیمت بی ام و X1 25 اسپورت قیمت بی ام و X1 25 اسپورت
بی ام و X1 25 اسپورت
سال:
2016 - 2017
از:
4,977,000,000
تا:
5,487,000,000
قیمت بی ام و X1 28 قیمت بی ام و X1 28
بی ام و X1 28
سال:
2012 - 2015
از:
3,077,000,000
تا:
4,061,000,000

برآورد

اخبار