تولیدکنندگان بی ام و بی ام و بی ام و سری 5 سدان

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های بی ام و سری 5 سدان

قیمت بی ام و سری 5 سدان 528i قیمت بی ام و سری 5 سدان 528i
بی ام و سری 5 سدان 528i
سال:
2013 - 2016
از:
4,053,000,000
تا:
6,122,000,000
قیمت بی ام و سری 5 سدان 530i اسپرت قیمت بی ام و سری 5 سدان 530i اسپرت
بی ام و سری 5 سدان 530i اسپرت
سال:
2017 - 2018
از:
7,589,000,000
تا:
8,341,000,000
قیمت بی ام و سری 5 سدان 530i پرفکشن قیمت بی ام و سری 5 سدان 530i پرفکشن
بی ام و سری 5 سدان 530i پرفکشن
سال:
2018 - 2018
از:
8,696,000,000
تا:
10,800,000,000
قیمت بی ام و سری 5 سدان 530i چمپیون قیمت بی ام و سری 5 سدان 530i چمپیون
بی ام و سری 5 سدان 530i چمپیون
سال:
2017 - 2017
از:
7,362,000,000
تا:
7,362,000,000
قیمت بی ام و سری 5 سدان 530i فول قیمت بی ام و سری 5 سدان 530i فول
بی ام و سری 5 سدان 530i فول
سال:
2005 - 2010
از:
2,213,000,000
تا:
3,261,000,000
قیمت بی ام و سری 5 سدان 530i نیمه فول قیمت بی ام و سری 5 سدان 530i نیمه فول
بی ام و سری 5 سدان 530i نیمه فول
سال:
2007 - 2010
از:
2,541,000,000
تا:
3,206,000,000

برآورد

اخبار