تولیدکنندگان بی ام و بی ام و بی ام و سری 1 هاچ بک

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های بی ام و سری 1 هاچ بک

قیمت بی ام و سری 1 هاچ بک 120i قیمت بی ام و سری 1 هاچ بک 120i
بی ام و سری 1 هاچ بک 120i
سال:
2005 - 2008
از:
782,900,000
تا:
1,148,000,000
قیمت بی ام و سری 1 هاچ بک 125i قیمت بی ام و سری 1 هاچ بک 125i
بی ام و سری 1 هاچ بک 125i
سال:
2018 - 2018
از:
4,555,000,000
تا:
4,555,000,000
قیمت بی ام و سری 1 هاچ بک Executive 120i قیمت بی ام و سری 1 هاچ بک Executive 120i
بی ام و سری 1 هاچ بک Executive 120i
سال:
2016 - 2018
از:
2,292,000,000
تا:
3,128,000,000

برآورد

اخبار