تولیدکنندگان سایپا پراید پراید صبا صندوقدار

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های پراید صبا صندوقدار

قیمت پراید صبا صندوقدار بنزینی قیمت پراید صبا صندوقدار بنزینی
پراید صبا صندوقدار بنزینی
سال:
1372 - 1389
از:
75,100,000
تا:
152,100,000
قیمت پراید صبا صندوقدار دوگانه سوز قیمت پراید صبا صندوقدار دوگانه سوز
پراید صبا صندوقدار دوگانه سوز
سال:
1372 - 1390
از:
78,400,000
تا:
165,500,000

برآورد

اخبار