بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های سانگ یانگ کوراندو

قیمت سانگ یانگ کوراندو 2300 قیمت سانگ یانگ کوراندو 2300
سانگ یانگ کوراندو 2300
سال:
1385 - 1388
از:
893,700,000
تا:
1,180,000,000
قیمت سانگ یانگ کوراندو 3200 قیمت سانگ یانگ کوراندو 3200
سانگ یانگ کوراندو 3200
سال:
1385 - 1388
از:
1,224,000,000
تا:
1,616,000,000

برآورد

اخبار