بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های نیسان تی ینا

قیمت نیسان تی ینا XL Mid قیمت نیسان تی ینا XL Mid
نیسان تی ینا XL Mid
سال:
1389 - 1392
از:
1,674,000,000
تا:
2,196,000,000
قیمت نیسان تی ینا XV High قیمت نیسان تی ینا XV High
نیسان تی ینا XV High
سال:
1389 - 1392
از:
1,894,000,000
تا:
2,456,000,000
قیمت نیسان تی ینا وارداتی قیمت نیسان تی ینا وارداتی
نیسان تی ینا وارداتی
سال:
2009 - 2013
از:
1,550,000,000
تا:
2,200,000,000

برآورد

اخبار