بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های تویوتا C-HR

قیمت تویوتا C-HR چهار چرخ متحرک استایل قیمت تویوتا C-HR چهار چرخ متحرک استایل
تویوتا C-HR چهار چرخ متحرک استایل
سال:
2017 - 2018
از:
3,638,000,000
تا:
4,113,000,000
قیمت تویوتا C-HR چهار چرخ متحرک لانژ فول قیمت تویوتا C-HR چهار چرخ متحرک لانژ فول
تویوتا C-HR چهار چرخ متحرک لانژ فول
سال:
2017 - 2018
از:
3,419,000,000
تا:
3,865,000,000
قیمت تویوتا C-HR هیبریدی استایل قیمت تویوتا C-HR هیبریدی استایل
تویوتا C-HR هیبریدی استایل
سال:
2017 - 2018
از:
3,135,000,000
تا:
3,793,000,000
قیمت تویوتا C-HR هیبریدی لانژ فول قیمت تویوتا C-HR هیبریدی لانژ فول
تویوتا C-HR هیبریدی لانژ فول
سال:
2017 - 2018
از:
2,965,000,000
تا:
3,454,000,000

برآورد

اخبار