تولیدکنندگان تویوتا تویوتا تویوتا کریسیدا

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های تویوتا کریسیدا

قیمت تویوتا کریسیدا دنده ای قیمت تویوتا کریسیدا دنده ای
تویوتا کریسیدا دنده ای
سال:
1988 - 1994
از:
147,200,000
تا:
184,400,000

برآورد

اخبار