بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های تیبا 2 هاچبک

قیمت تیبا 2 هاچبک EX رینگ آلومینیومی قیمت تیبا 2 هاچبک EX رینگ آلومینیومی
تیبا 2 هاچبک EX رینگ آلومینیومی
سال:
1393 - 1400
از:
222,300,000
تا:
312,100,000
قیمت تیبا 2 هاچبک EX رینگ فولادی قیمت تیبا 2 هاچبک EX رینگ فولادی
تیبا 2 هاچبک EX رینگ فولادی
سال:
1393 - 1401
از:
219,100,000
تا:
333,000,000
قیمت تیبا 2 هاچبک SX قیمت تیبا 2 هاچبک SX
تیبا 2 هاچبک SX
سال:
1393 - 1396
از:
220,100,000
تا:
252,300,000
قیمت تیبا 2 هاچبک پلاس قیمت تیبا 2 هاچبک پلاس
تیبا 2 هاچبک پلاس
سال:
1399 - 1400
از:
289,600,000
تا:
307,700,000

برآورد

اخبار