تولیدکنندگان سانگ یانگ سانگ یانگ سانگ یانگ نیو کوراندو

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های سانگ یانگ نیو کوراندو

قیمت سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم قیمت سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم
سال:
2014 - 2015
از:
1,410,000,000
تا:
1,578,000,000
قیمت سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس قیمت سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس
سال:
2017 - 2018
از:
1,691,000,000
تا:
1,874,000,000

برآورد

اخبار