تولیدکنندگان سانگ یانگ سانگ یانگ سانگ یانگ نیو اکتیون

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های سانگ یانگ نیو اکتیون

قیمت سانگ یانگ نیو اکتیون پرستیژ قیمت سانگ یانگ نیو اکتیون پرستیژ
سانگ یانگ نیو اکتیون پرستیژ
سال:
2014 - 2015
از:
1,086,000,000
تا:
1,397,000,000
قیمت سانگ یانگ نیو اکتیون کامفورت قیمت سانگ یانگ نیو اکتیون کامفورت
سانگ یانگ نیو اکتیون کامفورت
سال:
2013 - 2015
از:
983,100,000
تا:
1,334,000,000
قیمت سانگ یانگ نیو اکتیون لاکچری قیمت سانگ یانگ نیو اکتیون لاکچری
سانگ یانگ نیو اکتیون لاکچری
سال:
2014 - 2015
از:
1,332,000,000
تا:
1,536,000,000

برآورد

اخبار