بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های سانگ یانگ موسو

قیمت سانگ یانگ موسو 2300 دنده ای قیمت سانگ یانگ موسو 2300 دنده ای
سانگ یانگ موسو 2300 دنده ای
سال:
1383 - 1387
از:
645,600,000
تا:
931,000,000
قیمت سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک قیمت سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک
سانگ یانگ موسو 3200 اتوماتیک
سال:
1382 - 1389
از:
693,700,000
تا:
1,307,000,000

برآورد

اخبار