در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های سانگ یانگ رکستون

قیمت سانگ یانگ رکستون  قیمت سانگ یانگ رکستون
سانگ یانگ رکستون
سال:
2010 - 2013
از:
1,625,000,000
تا:
2,448,000,000
قیمت سانگ یانگ رکستون G4 قیمت سانگ یانگ رکستون G4
سانگ یانگ رکستون G4
سال:
2017 - 2018
از:
3,685,000,000
تا:
5,100,000,000
قیمت سانگ یانگ رکستون G4 مونتاژ قیمت سانگ یانگ رکستون G4 مونتاژ
سانگ یانگ رکستون G4 مونتاژ
سال:
1399 - 1400
از:
4,118,000,000
تا:
5,700,000,000
قیمت سانگ یانگ رکستون امپرور مونتاژ قیمت سانگ یانگ رکستون امپرور مونتاژ
سانگ یانگ رکستون امپرور مونتاژ
سال:
1400 - 1400
از:
5,032,000,000
تا:
6,250,000,000

برآورد

0

پیام ها