تولیدکنندگان سایپا تیبا تیبا صندوقدار

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های تیبا صندوقدار

قیمت تیبا صندوقدار EX رینگ آلومینیومی قیمت تیبا صندوقدار EX رینگ آلومینیومی
تیبا صندوقدار EX رینگ آلومینیومی
سال:
1393 - 1395
از:
221,300,000
تا:
241,000,000
قیمت تیبا صندوقدار SX بنزینی رینگ فولادی قیمت تیبا صندوقدار SX بنزینی رینگ فولادی
تیبا صندوقدار SX بنزینی رینگ فولادی
سال:
1388 - 1401
از:
179,300,000
تا:
325,000,000
قیمت تیبا صندوقدار SX دوگانه قیمت تیبا صندوقدار SX دوگانه
تیبا صندوقدار SX دوگانه
سال:
1388 - 1398
از:
192,900,000
تا:
283,600,000
قیمت تیبا صندوقدار پلاس قیمت تیبا صندوقدار پلاس
تیبا صندوقدار پلاس
سال:
1399 - 1399
از:
279,300,000
تا:
279,300,000

برآورد

اخبار