تولیدکنندگان پورشه پورشه پورشه پانامرا

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های پورشه پانامرا

قیمت پورشه پانامرا 4S قیمت پورشه پانامرا 4S
پورشه پانامرا 4S
سال:
2010 - 2013
از:
7,563,000,000
تا:
10,955,000,000
قیمت پورشه پانامرا 4S توربو قیمت پورشه پانامرا 4S توربو
پورشه پانامرا 4S توربو
سال:
2011 - 2013
از:
8,985,000,000
تا:
11,503,000,000
قیمت پورشه پانامرا 6 سیلندر قیمت پورشه پانامرا 6 سیلندر
پورشه پانامرا 6 سیلندر
سال:
2011 - 2012
از:
7,567,000,000
تا:
8,561,000,000

برآورد

اخبار