بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های پورشه باکستر

قیمت پورشه باکستر 6 سیلندر قیمت پورشه باکستر 6 سیلندر
پورشه باکستر 6 سیلندر
سال:
2010 - 2012
از:
6,585,000,000
تا:
8,067,000,000
قیمت پورشه باکستر 6 سیلندر S قیمت پورشه باکستر 6 سیلندر S
پورشه باکستر 6 سیلندر S
سال:
2011 - 2012
از:
7,408,000,000
تا:
8,200,000,000
قیمت پورشه باکستر 718 قیمت پورشه باکستر 718
پورشه باکستر 718
سال:
2016 - 2017
از:
11,117,000,000
تا:
12,628,000,000
قیمت پورشه باکستر 718s قیمت پورشه باکستر 718s
پورشه باکستر 718s
سال:
2016 - 2017
از:
12,653,000,000
تا:
14,374,000,000

برآورد

اخبار