بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های پورشه کاین

قیمت پورشه کاین 6 سیلندر قیمت پورشه کاین 6 سیلندر
پورشه کاین 6 سیلندر
سال:
2009 - 2013
از:
3,972,000,000
تا:
7,608,000,000
قیمت پورشه کاین S قیمت پورشه کاین S
پورشه کاین S
سال:
2010 - 2014
از:
6,448,000,000
تا:
12,350,000,000
قیمت پورشه کاین توربو قیمت پورشه کاین توربو
پورشه کاین توربو
سال:
2009 - 2013
از:
6,447,000,000
تا:
12,349,000,000
قیمت پورشه کاین توربو S قیمت پورشه کاین توربو S
پورشه کاین توربو S
سال:
2011 - 2012
از:
9,366,000,000
تا:
11,018,000,000

برآورد

اخبار