در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های دنا پلاس

قیمت دنا پلاس  توربو اتوماتیک قیمت دنا پلاس  توربو اتوماتیک
دنا پلاس توربو اتوماتیک
سال:
1399 - 1402
از:
729,500,000
تا:
880,000,000
قیمت دنا پلاس توربو 5 دنده 2 ایربگ قیمت دنا پلاس توربو 5 دنده 2 ایربگ
دنا پلاس توربو 5 دنده 2 ایربگ
سال:
1397 - 1401
از:
561,000,000
تا:
730,000,000
قیمت دنا پلاس توربو 5 دنده 4 ایربگ قیمت دنا پلاس توربو 5 دنده 4 ایربگ
دنا پلاس توربو 5 دنده 4 ایربگ
سال:
1396 - 1400
از:
567,600,000
تا:
703,000,000
قیمت دنا پلاس توربو 6 دنده قیمت دنا پلاس توربو 6 دنده
دنا پلاس توربو 6 دنده
سال:
1400 - 1402
از:
702,300,000
تا:
780,000,000
قیمت دنا پلاس تیپ 1 دو ایربگ قیمت دنا پلاس تیپ 1 دو ایربگ
دنا پلاس تیپ 1 دو ایربگ
سال:
1398 - 1401
از:
559,700,000
تا:
675,000,000
قیمت دنا پلاس تیپ 2 سانروف چهار ایربگ قیمت دنا پلاس تیپ 2 سانروف چهار ایربگ
دنا پلاس تیپ 2 سانروف چهار ایربگ
سال:
1395 - 1397
از:
528,700,000
تا:
588,400,000
قیمت دنا پلاس لو آپشن قیمت دنا پلاس لو آپشن
دنا پلاس لو آپشن
سال:
1401 - 1402
از:
620,600,000
تا:
660,000,000

برآورد

0

پیام ها