بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های دنا پلاس

قیمت دنا پلاس توربو 5 دنده 2 ایربگ قیمت دنا پلاس توربو 5 دنده 2 ایربگ
دنا پلاس توربو 5 دنده 2 ایربگ
سال:
1397 - 1399
از:
525,900,000
تا:
590,000,000
قیمت دنا پلاس توربو 5 دنده 4 ایربگ قیمت دنا پلاس توربو 5 دنده 4 ایربگ
دنا پلاس توربو 5 دنده 4 ایربگ
سال:
1397 - 1401
از:
575,000,000
تا:
709,400,000
قیمت دنا پلاس توربو 6 دنده قیمت دنا پلاس توربو 6 دنده
دنا پلاس توربو 6 دنده
سال:
1400 - 1402
از:
686,000,000
تا:
738,000,000
قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک
دنا پلاس توربو اتوماتیک
سال:
1399 - 1402
از:
650,600,000
تا:
805,000,000
قیمت دنا پلاس تیپ 1 دو ایربگ قیمت دنا پلاس تیپ 1 دو ایربگ
دنا پلاس تیپ 1 دو ایربگ
سال:
1398 - 1401
از:
536,600,000
تا:
627,000,000
قیمت دنا پلاس تیپ 2 سانروف 4 ایربگ قیمت دنا پلاس تیپ 2 سانروف 4 ایربگ
دنا پلاس تیپ 2 سانروف 4 ایربگ
سال:
1395 - 1398
از:
527,600,000
تا:
586,900,000
قیمت دنا پلاس جوانان اتوماتیک EFP قیمت دنا پلاس جوانان اتوماتیک EFP
دنا پلاس جوانان اتوماتیک EFP
سال:
1402 - 1402
از:
5,555,556,000,000
تا:
5,555,555,555,555
قیمت دنا پلاس لو آپشن قیمت دنا پلاس لو آپشن
دنا پلاس لو آپشن
سال:
1401 - 1402
از:
603,100,000
تا:
644,000,000

برآورد

اخبار