بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های دنا ساده

قیمت دنا ساده تیپ 1 قیمت دنا ساده تیپ 1
دنا ساده تیپ 1
سال:
1397 - 1401
از:
469,200,000
تا:
610,000,000
قیمت دنا ساده تیپ 2 قیمت دنا ساده تیپ 2
دنا ساده تیپ 2
سال:
1393 - 1399
از:
420,100,000
تا:
519,800,000

برآورد

اخبار