بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های بسترن B50

قیمت بسترن B50 اتوماتیک قیمت بسترن B50 اتوماتیک
بسترن B50 اتوماتیک
سال:
1392 - 1393
از:
592,200,000
تا:
632,300,000

برآورد

اخبار