بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های سمند سورن

قیمت سمند سورن ELX EF7 قیمت سمند سورن ELX EF7
سمند سورن ELX EF7
سال:
1389 - 1399
از:
264,900,000
تا:
466,100,000
قیمت سمند سورن ELX EF7 تهویه خودکار قیمت سمند سورن ELX EF7 تهویه خودکار
سمند سورن ELX EF7 تهویه خودکار
سال:
1389 - 1399
از:
266,200,000
تا:
468,400,000
قیمت سمند سورن ELX TU5 صادراتی قیمت سمند سورن ELX TU5 صادراتی
سمند سورن ELX TU5 صادراتی
سال:
1394 - 1395
از:
367,200,000
تا:
389,300,000
قیمت سمند سورن ELX XU7 قیمت سمند سورن ELX XU7
سمند سورن ELX XU7
سال:
1389 - 1392
از:
277,900,000
تا:
325,400,000
قیمت سمند سورن ELX توربو کلاس 1 قیمت سمند سورن ELX توربو کلاس 1
سمند سورن ELX توربو کلاس 1
سال:
1395 - 1396
از:
398,700,000
تا:
424,000,000
قیمت سمند سورن ELX توربو کلاس 2 قیمت سمند سورن ELX توربو کلاس 2
سمند سورن ELX توربو کلاس 2
سال:
1396 - 1397
از:
426,300,000
تا:
456,000,000
قیمت سمند سورن TU5 سفارشی قیمت سمند سورن TU5 سفارشی
سمند سورن TU5 سفارشی
سال:
1386 - 1387
از:
230,500,000
تا:
243,900,000
قیمت سمند سورن XU7 قیمت سمند سورن XU7
سمند سورن XU7
سال:
1386 - 1392
از:
209,600,000
تا:
294,100,000
قیمت سمند سورن پلاس دوگانه قیمت سمند سورن پلاس دوگانه
سمند سورن پلاس دوگانه
سال:
1401 - 1402
از:
568,500,000
تا:
601,000,000
قیمت سمند سورن پلاس رینگ آلومینیومی قیمت سمند سورن پلاس رینگ آلومینیومی
سمند سورن پلاس رینگ آلومینیومی
سال:
1399 - 1402
از:
469,800,000
تا:
585,000,000
قیمت سمند سورن پلاس رینگ فولادی قیمت سمند سورن پلاس رینگ فولادی
سمند سورن پلاس رینگ فولادی
سال:
1401 - 1402
از:
519,600,000
تا:
575,000,000
قیمت سمند سورن پلاس فول آپشن قیمت سمند سورن پلاس فول آپشن
سمند سورن پلاس فول آپشن
سال:
1401 - 1402
از:
542,700,000
تا:
596,000,000

برآورد

اخبار