بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های ام جی GT 6

قیمت ام جی GT 6 فیس جدید قیمت ام جی GT 6 فیس جدید
ام جی GT 6 فیس جدید
سال:
2015 - 2016
از:
1,185,000,000
تا:
1,394,000,000
قیمت ام جی GT 6 فیس قدیم قیمت ام جی GT 6 فیس قدیم
ام جی GT 6 فیس قدیم
سال:
2012 - 2016
از:
808,500,000
تا:
1,161,000,000

برآورد

اخبار