تولیدکنندگان زامیاد نیسان نیسان پیکاپ جدید

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های نیسان پیکاپ جدید

قیمت نیسان پیکاپ جدید دوکابین بنزینی قیمت نیسان پیکاپ جدید دوکابین بنزینی
نیسان پیکاپ جدید دوکابین بنزینی
سال:
1390 - 1392
از:
1,024,000,000
تا:
1,189,000,000

برآورد

اخبار