در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های مزدا 323

قیمت مزدا 323 اتوماتیک تیپ 4 قیمت مزدا 323 اتوماتیک تیپ 4
مزدا 323 اتوماتیک تیپ 4
سال:
1383 - 1386
از:
423,500,000
تا:
510,800,000
قیمت مزدا 323 اتوماتیک تیپ 5 سانروف قیمت مزدا 323 اتوماتیک تیپ 5 سانروف
مزدا 323 اتوماتیک تیپ 5 سانروف
سال:
1383 - 1386
از:
442,700,000
تا:
534,000,000
قیمت مزدا 323 دنده ای تیپ 2 قیمت مزدا 323 دنده ای تیپ 2
مزدا 323 دنده ای تیپ 2
سال:
1380 - 1386
از:
298,600,000
تا:
442,300,000
قیمت مزدا 323 دنده ای تیپ 3 سانروف قیمت مزدا 323 دنده ای تیپ 3 سانروف
مزدا 323 دنده ای تیپ 3 سانروف
سال:
1380 - 1386
از:
300,700,000
تا:
448,200,000

برآورد

0

پیام ها