بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های مزدا 323

قیمت مزدا 323 اتوماتیک تیپ 4 قیمت مزدا 323 اتوماتیک تیپ 4
مزدا 323 اتوماتیک تیپ 4
سال:
1383 - 1386
از:
453,300,000
تا:
551,700,000
قیمت مزدا 323 اتوماتیک تیپ 5 سانروف قیمت مزدا 323 اتوماتیک تیپ 5 سانروف
مزدا 323 اتوماتیک تیپ 5 سانروف
سال:
1383 - 1386
از:
464,900,000
تا:
565,800,000
قیمت مزدا 323 دنده ای تیپ 2 قیمت مزدا 323 دنده ای تیپ 2
مزدا 323 دنده ای تیپ 2
سال:
1380 - 1386
از:
336,100,000
تا:
500,900,000
قیمت مزدا 323 دنده ای تیپ 3 سانروف قیمت مزدا 323 دنده ای تیپ 3 سانروف
مزدا 323 دنده ای تیپ 3 سانروف
سال:
1380 - 1386
از:
343,600,000
تا:
512,000,000

برآورد

اخبار