بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های سمند LX

قیمت سمند LX قیمت سمند LX
سمند LX
سال:
1381 - 1400
از:
141,700,000
تا:
399,000,000
قیمت سمند LX داشبورد جدید قیمت سمند LX داشبورد جدید
سمند LX داشبورد جدید
سال:
1400 - 1401
از:
413,700,000
تا:
444,800,000
قیمت سمند LX دوگانه قیمت سمند LX دوگانه
سمند LX دوگانه
سال:
1381 - 1391
از:
149,500,000
تا:
257,800,000

برآورد

اخبار