بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های سمند LX

قیمت سمند LX قیمت سمند LX
سمند LX
سال:
1381 - 1400
از:
159,500,000
تا:
400,700,000
قیمت سمند LX داشبورد جدید قیمت سمند LX داشبورد جدید
سمند LX داشبورد جدید
سال:
1400 - 1401
از:
416,100,000
تا:
442,900,000
قیمت سمند LX دوگانه قیمت سمند LX دوگانه
سمند LX دوگانه
سال:
1381 - 1391
از:
156,100,000
تا:
269,300,000

برآورد

اخبار