تولیدکنندگان بی ام و بی ام و بی ام و سری 3 سدان

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های بی ام و سری 3 سدان

قیمت بی ام و سری 3 سدان 320i فیس قدیم قیمت بی ام و سری 3 سدان 320i فیس قدیم
بی ام و سری 3 سدان 320i فیس قدیم
سال:
2006 - 2010
از:
1,699,000,000
تا:
2,298,000,000
قیمت بی ام و سری 3 سدان 320i فیس لیفت قیمت بی ام و سری 3 سدان 320i فیس لیفت
بی ام و سری 3 سدان 320i فیس لیفت
سال:
2009 - 2012
از:
2,505,000,000
تا:
3,179,000,000
قیمت بی ام و سری 3 سدان 320i نیوفیس قیمت بی ام و سری 3 سدان 320i نیوفیس
بی ام و سری 3 سدان 320i نیوفیس
سال:
2013 - 2015
از:
3,642,000,000
تا:
4,356,000,000
قیمت بی ام و سری 3 سدان Legend 320i قیمت بی ام و سری 3 سدان Legend 320i
بی ام و سری 3 سدان Legend 320i
سال:
2017 - 2018
از:
4,951,000,000
تا:
6,200,000,000
قیمت بی ام و سری 3 سدان Performance 330i قیمت بی ام و سری 3 سدان Performance 330i
بی ام و سری 3 سدان Performance 330i
سال:
2018 - 2018
از:
6,197,000,000
تا:
7,200,000,000

برآورد

اخبار