تولیدکنندگان بی ام و بی ام و بی ام و سری 3 سدان

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های بی ام و سری 3 سدان

قیمت بی ام و سری 3 سدان 320i فیس قدیم قیمت بی ام و سری 3 سدان 320i فیس قدیم
بی ام و سری 3 سدان 320i فیس قدیم
سال:
2006 - 2010
از:
1,226,000,000
تا:
1,810,000,000
قیمت بی ام و سری 3 سدان 320i فیس لیفت قیمت بی ام و سری 3 سدان 320i فیس لیفت
بی ام و سری 3 سدان 320i فیس لیفت
سال:
2009 - 2012
از:
1,565,000,000
تا:
2,097,000,000
قیمت بی ام و سری 3 سدان 320i نیوفیس قیمت بی ام و سری 3 سدان 320i نیوفیس
بی ام و سری 3 سدان 320i نیوفیس
سال:
2013 - 2015
از:
3,863,000,000
تا:
4,621,000,000
قیمت بی ام و سری 3 سدان Legend 320i قیمت بی ام و سری 3 سدان Legend 320i
بی ام و سری 3 سدان Legend 320i
سال:
2017 - 2018
از:
4,184,000,000
تا:
4,825,000,000
قیمت بی ام و سری 3 سدان Performance 330i قیمت بی ام و سری 3 سدان Performance 330i
بی ام و سری 3 سدان Performance 330i
سال:
2018 - 2018
از:
5,649,000,000
تا:
7,400,000,000

برآورد

اخبار