تولیدکنندگان سایپا کوییک کوییک اتوماتیک

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های کوییک اتوماتیک

قیمت کوییک اتوماتیک R پلاس قیمت کوییک اتوماتیک R پلاس
کوییک اتوماتیک R پلاس
سال:
1401 - 1402
از:
402,100,000
تا:
445,000,000
قیمت کوییک اتوماتیک فول قیمت کوییک اتوماتیک فول
کوییک اتوماتیک فول
سال:
1397 - 1398
از:
335,700,000
تا:
351,400,000
قیمت کوییک اتوماتیک فول پلاس قیمت کوییک اتوماتیک فول پلاس
کوییک اتوماتیک فول پلاس
سال:
1397 - 1402
از:
341,100,000
تا:
440,000,000

برآورد

اخبار