بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های کوییک دنده ای

قیمت کوییک دنده ای R قیمت کوییک دنده ای R
کوییک دنده ای R
سال:
1398 - 1402
از:
280,400,000
تا:
352,000,000
قیمت کوییک دنده ای R پلاس قیمت کوییک دنده ای R پلاس
کوییک دنده ای R پلاس
سال:
1400 - 1401
از:
309,100,000
تا:
327,400,000
قیمت کوییک دنده ای S قیمت کوییک دنده ای S
کوییک دنده ای S
سال:
1400 - 1402
از:
314,400,000
تا:
353,000,000
قیمت کوییک دنده ای رینگ آلومینیومی قیمت کوییک دنده ای رینگ آلومینیومی
کوییک دنده ای رینگ آلومینیومی
سال:
1397 - 1401
از:
257,200,000
تا:
316,000,000
قیمت کوییک دنده ای رینگ فولادی قیمت کوییک دنده ای رینگ فولادی
کوییک دنده ای رینگ فولادی
سال:
1397 - 1402
از:
254,600,000
تا:
338,000,000

برآورد

اخبار