بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های بی ام و X3

قیمت بی ام و X3 25 قیمت بی ام و X3 25
بی ام و X3 25
سال:
2006 - 2010
از:
1,137,000,000
تا:
1,653,000,000
قیمت بی ام و X3 28 Dynamic قیمت بی ام و X3 28 Dynamic
بی ام و X3 28 Dynamic
سال:
2013 - 2017
از:
3,451,000,000
تا:
6,963,000,000
قیمت بی ام و X3 30 قیمت بی ام و X3 30
بی ام و X3 30
سال:
2005 - 2010
از:
1,453,000,000
تا:
2,295,000,000

برآورد

اخبار