بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های سمند ساده X7

قیمت سمند ساده X7 بنزینی قیمت سمند ساده X7 بنزینی
سمند ساده X7 بنزینی
سال:
1382 - 1386
از:
148,300,000
تا:
185,900,000
قیمت سمند ساده X7 دوگانه قیمت سمند ساده X7 دوگانه
سمند ساده X7 دوگانه
سال:
1382 - 1386
از:
152,800,000
تا:
191,500,000

برآورد

اخبار