بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های بنز کلاس GLA

قیمت بنز کلاس GLA 45 اتوماتیک قیمت بنز کلاس GLA 45 اتوماتیک
بنز کلاس GLA 45 اتوماتیک
سال:
2016 - 2017
از:
6,855,000,000
تا:
7,904,000,000

برآورد

اخبار