بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های بنز کلاس CLS

قیمت بنز کلاس CLS 350 قیمت بنز کلاس CLS 350
بنز کلاس CLS 350
سال:
2005 - 2007
از:
2,407,000,000
تا:
2,867,000,000
قیمت بنز کلاس CLS 350 فیس لیفت قیمت بنز کلاس CLS 350 فیس لیفت
بنز کلاس CLS 350 فیس لیفت
سال:
2008 - 2011
از:
3,161,000,000
تا:
4,110,000,000
قیمت بنز کلاس CLS 350 نیوفیس قیمت بنز کلاس CLS 350 نیوفیس
بنز کلاس CLS 350 نیوفیس
سال:
2012 - 2013
از:
7,225,000,000
تا:
7,768,000,000
قیمت بنز کلاس CLS 500 قیمت بنز کلاس CLS 500
بنز کلاس CLS 500
سال:
2009 - 2011
از:
4,058,000,000
تا:
5,184,000,000
قیمت بنز کلاس CLS 500 نیوفیس قیمت بنز کلاس CLS 500 نیوفیس
بنز کلاس CLS 500 نیوفیس
سال:
2012 - 2013
از:
15,191,000,000
تا:
17,171,000,000

برآورد

اخبار