بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های بنز کلاس CLA

قیمت بنز کلاس CLA 45 اتوماتیک قیمت بنز کلاس CLA 45 اتوماتیک
بنز کلاس CLA 45 اتوماتیک
سال:
2015 - 2017
از:
5,889,000,000
تا:
7,753,000,000

برآورد

اخبار