در حال پردازش، لطفا کمی صبر کنید ...
bd

بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های پژو روآ

قیمت پژو روآ ROA بنزینی قیمت پژو روآ ROA بنزینی
پژو روآ ROA بنزینی
سال:
1385 - 1387
از:
111,600,000
تا:
126,500,000
قیمت پژو روآ ROA دوگانه قیمت پژو روآ ROA دوگانه
پژو روآ ROA دوگانه
سال:
1385 - 1387
از:
120,500,000
تا:
136,300,000
قیمت پژو روآ سال ROA G2 بنزینی قیمت پژو روآ سال ROA G2 بنزینی
پژو روآ سال ROA G2 بنزینی
سال:
1388 - 1390
از:
131,200,000
تا:
148,100,000
قیمت پژو روآ سال ROA G2 دوگانه قیمت پژو روآ سال ROA G2 دوگانه
پژو روآ سال ROA G2 دوگانه
سال:
1388 - 1390
از:
145,800,000
تا:
164,600,000

برآورد

0

پیام ها