بررسی مشخصات و قیمت همه تیپ ها و مدل های چری تیگو 5

قیمت چری تیگو 5 IE قیمت چری تیگو 5 IE
چری تیگو 5 IE
سال:
1397 - 1400
از:
861,900,000
تا:
1,088,000,000
قیمت چری تیگو 5 IL قیمت چری تیگو 5 IL
چری تیگو 5 IL
سال:
1397 - 1398
از:
897,900,000
تا:
960,600,000
قیمت چری تیگو 5 اکسلنت قیمت چری تیگو 5 اکسلنت
چری تیگو 5 اکسلنت
سال:
1394 - 1397
از:
727,300,000
تا:
890,600,000
قیمت چری تیگو 5 لاکچری اسپورت قیمت چری تیگو 5 لاکچری اسپورت
چری تیگو 5 لاکچری اسپورت
سال:
1394 - 1397
از:
734,800,000
تا:
899,700,000

برآورد

اخبار